≡ Menu

Med psykoterapi får du overskuddet tilbage

Er livet blevet surt og trist, er dit familieliv præget af konflikter og skænderier og ved du ikke, hvad du skal gøre ved det? Så er der hjælp at hente ved en psykoterapeut. Ved hjælp af psykoterapi kan du nemlig lære at ændre din egen adfærd og dine egne tankemønstre, så livet igen bliver værd at leve.

Når hverdagen bliver en uoverkommelig udfordring, er det på tide at ændre på tingene. Ofte bliver man fanget i en negativ spiral, hvor skænderier, uoverensstemmelser og konflikter, står i kø, men i virkeligheden er det kun ganske lidt, man behøver at ændre, før tingene bliver anderledes. Og den gode nyhed er, at det ofte kun er en selv, man behøver at ændre på.

Ens egen tilgang til tingene har nemlig stor betydning for, hvordan andre opfatter og reagerer på en. Og det faktum kan man bruge negativt eller positivt. De fleste, der bruger det negativt, gør det naturligvis ikke med overlæg, men ved hjælp af psykoterapi kan man lære at ændre sin tilgang til livet og til de mennesker, man møder på sin vej, så de relationer man får i højere grad bliver præget af positive toner.

Umiddelbart lyder det jo let, men der er gode grunde til, at det er de færreste, der kan ændre den slags på egen hånd. Først og fremmest fordi, at det er de færreste, der giver sig selv skylden for konflikter med ægtefælle, kolleger og børn. Det er altid de andres skyld.

Se sandheden i øjnene med psykoterapi
Derfor er første skridt, når man starter i psykoterapi, at indrømme sine egne fejl. Først når man indser hvilken andel, man selv har i sine problemer, kan man aktivt gøre noget for at ændre på tingene. Selvfølgelig har begge parter en andel af skylden for et skænderi, men eftersom man ikke kan ændre andre menneskers adfærd, giver det mere mening at forsøge at ændre på sig selv.

Mange forbinder psykoterapi med kriser, som traume efter dødsfald i familien, alvorlig sygdom, skilsmisse, utroskab eller problemer i en sammenbragt familie, men psykoterapi kan også være et værdifuldt redskab i mange andre sammenhænge.

Kvalificeret rådgivning
Når man vælger at løse sine problemer ved hjælp af psykoterapi, aftaler man en række samtaler hos en uddannet psykoterapeut eller psykolog. Antallet af samtaler varierer fra person til person og fra problem til problem. Ikke to mennesker er ens, og mens nogen gør fremskridt efter bare få samtaler, har andre brug for mere tid for at kunne foretage de nødvendige ændringer.

Har du brug for en velkvalificeret psykoterapeut i Århus eller det omkringliggende område kan vi anbefale Maria Bjerregaard (Tilst).

For at få succes med psykoterapi kræver det, at man føler sig tryg ved den terapeut eller psykolog, der står for behandlingen. Kun hvis man er tryg, kan man åbne op for de problemer man slås med og få ærlige refleksioner om årsagerne. Derfor er det vigtigt, at man ikke har travlt, når man modtager psykoterapi. Terapien er nødt til at tage den tid, den tager. Stress og jag gør bestemt ikke udfordringen lettere – hverken for behandleren eller for klienten.

Når man modtager psykoterapi, skal man altså selv være indstillet på at arbejde med sine problemer. Behandlingen foregår som et samarbejde mellem klienten og terapeuten, der i fællesskab når frem til hvordan klientens adfærd og tankemønstre kan ændres positivt.

Ofte foregår psykoterapi alene, men parterapi er efterhånden blevet meget udbredt og også familieterapi er ved at vinde indpas. Mange oplever at familieterapi kan løse mange familieproblemer specielt i sammenbragte familier. Nogle af fordelen ved par og familieterapi er, at man her er flere, der sammen forsøger at løse de problemer man har i forhold til hinanden.